Αρ. Απόφασης 198/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση άσκησης θεραπείας του Δήμου Εορδαίας κατά της υπ’αριθμ 77/23-11-2016 απόφασης ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής.

Accessibility
Κλείσιμο