Αρ. Απόφασης 198/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Accessibility
Κλείσιμο