Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης: “Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης κεντροανατολικής Πτολεμαϊδας – Ανάπλαση νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

Αρ. Απόφασης 162/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
October 17, 2016
Αρ. Απόφασης 194/2016 – Αποδοχή ποσού ΘΗΣΕΑ – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2016
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης: “Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης κεντροανατολικής Πτολεμαϊδας – Ανάπλαση νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

Accessibility
Κλείσιμο