Αρ. Απόφασης 19/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2016 Απόφασης ΤΚ Ασβεστόπετρας περί ακύρωσης των συμβάσεων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας.

Accessibility
Κλείσιμο