Αρ. Απόφασης 191/2016 – Έγκριση παράτασης του από 30/03/2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου Τ.Δ. Ερμακιάς» μεταξύ της ανάδοχης σύμπραξης «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ «ΥΕΤΟΣ», ΚΟΥΚΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ, ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ» και του πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής, Νομού Κοζάνης β) υποκατάστασης της κας Κ. Μυλωνάκη-Ζωγράφου, μέλους της ανάδοχης σύμπραξης

Αρ. Απόφασης 190/2016 – Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΑΧ των καθαριστριών των Σχολείων από μερική σε πλήρης απασχόληση
September 22, 2016
Αρ. Απόφασης 109/2016 – Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας», λήψη σχετικής απόφασης.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 191/2016 – Έγκριση παράτασης του από 30/03/2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου Τ.Δ. Ερμακιάς» μεταξύ της ανάδοχης σύμπραξης «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ «ΥΕΤΟΣ», ΚΟΥΚΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ, ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ» και του πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής, Νομού Κοζάνης β) υποκατάστασης της κας Κ. Μυλωνάκη-Ζωγράφου, μέλους της ανάδοχης σύμπραξης

Accessibility
Κλείσιμο