Αρ. Απόφασης 187/2016 – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο /Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και τον Δήμο Εορδαίας για τη Δημιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας για τη λειτουργία παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης.

Αρ. Απόφασης 186/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου « Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων »-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016
September 22, 2016
Αρ. Απόφασης 188/2016 – Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 187/2016 – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο /Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και τον Δήμο Εορδαίας για τη Δημιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας για τη λειτουργία παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης.

Accessibility
Κλείσιμο