Αρ. Απόφασης 18/2017 – Υποβολή πρότασης για αναγνώριση της Τοπικής Κοινότητας Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας ως Μαρτυρική

Accessibility
Κλείσιμο