Αρ. Απόφασης 180/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 6η και 7η θέση), του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο