Αρ. Απόφασης 179/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο