Αρ. Απόφασης 177/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 278,40 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης 176/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
November 24, 2016
Αρ. Απόφασης 179/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 177/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 278,40 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο