Αρ. Απόφασης 171/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα» , προϋπολογισμού 4.773,18 ευρώ , αρ. μελ. 23/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο