Αρ. Απόφασης 168/2016 – Καθορισμός τιμής μονάδας προσκυρωμένης Δημοτικής έκτασης 1/2016 πράξη τακτοποίησης στο ΟΤ 348 στην Πτολεμαΐδα

Accessibility
Κλείσιμο