Αρ. Απόφασης 167/2016 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( ΠΕ Κοζάνης ) προκειμένου η ΠΔΜ να χρηματοδοτήσει και κατασκευάσει το έργο « Αγροτική Οδοποία Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης 166/2016 – Αποδοχή της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της ΠΔΜ του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 στο μέτρο 4 υπομέτρο 4.3 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 / Τίτλος έργου στο ΠΔΕ μεταφερόμενα έργα του μέτρου 321 της ΠΔΜ του ΠΑΑ 2007-2013 στο μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020.
September 22, 2016
Αρ. Απόφασης 168/2016 – Καθορισμός τιμής μονάδας προσκυρωμένης Δημοτικής έκτασης 1/2016 πράξη τακτοποίησης στο ΟΤ 348 στην Πτολεμαΐδα
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 167/2016 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( ΠΕ Κοζάνης ) προκειμένου η ΠΔΜ να χρηματοδοτήσει και κατασκευάσει το έργο « Αγροτική Οδοποία Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο