Αρ. Απόφασης 165/2016 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2015 του κληροδοτήματος ημητρίου Γ.Τσίρου.

Accessibility
Κλείσιμο