Αρ. Απόφασης 164/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών

Accessibility
Κλείσιμο