Αρ. Απόφασης 164/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμ.. μελέτης 22/2013

Accessibility
Κλείσιμο