Αρ. Απόφασης 163/2016 – Εγκρίθηκε η 3η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 1/2015

Accessibility
Κλείσιμο