Αρ. Απόφασης 163/2016 – Ακύρωση της 108/2016 ΑΟΕ. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0032 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για τις εργασίες κατασκευής βάσεων για τα αγάλματα.

Accessibility
Κλείσιμο