Αρ. Απόφασης 16/2017 – Ψήφιση πιστώσεων που προέκυψαν μετά την υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο