Αρ. Απόφασης 161/2016 – Εξέταση της ένστασης του Δαγκλη Ο.Ε., κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας , για το σχολικό έτος 2016-2017»

Accessibility
Κλείσιμο