Αρ. Απόφασης 15/2017 – Ψήφιση πιστώσεων για την δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου περί υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2017, από τον Κ.Α 00.6463.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο