Αρ. Απόφασης 15/2017 – Έγκριση δαπανών παρελθόντων Οικ. Ετών από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο