Αρ. Απόφασης 148/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 1η και 2η θέση), του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

Αρ. Απόφασης 147/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομιών Δήμου Εορδαίας», ορισμός αναδόχου.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 149/2016 – Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 148/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 1η και 2η θέση), του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

Accessibility
Κλείσιμο