Αρ. Απόφασης 145/2016 – Έγκριση Σχεδίου Δράσης Στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Εορδαίας 2016-2019.

Accessibility
Κλείσιμο