Αρ. Απόφασης 144/2016 – Εξέταση της ένστασης του Κυφωνίδη Χαράλαμπου κατά της υπ’αριθμ 24319/18-7-2016 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017».

Αρ. Απόφασης 143/2016 – Εξέταση της ένστασης της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια : «Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας»
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 145/2016 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 42,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 144/2016 – Εξέταση της ένστασης του Κυφωνίδη Χαράλαμπου κατά της υπ’αριθμ 24319/18-7-2016 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017».

Accessibility
Κλείσιμο