Αρ. Απόφασης 142/2016 – Έγκριση της εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου για την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Εορδαίας κατά της COSMOTE- Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε και ανάθεση επίδοσης της αίτησης αυτής σε Δικαστικό Επιμελητή.

Accessibility
Κλείσιμο