Αρ. Απόφασης 14/2017- Ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση εξόδων επιδόσεων αγωγών από δικαστικούς επιμελητές και εξόδων εγγραφής στο Κτηματολογικό γραφείο Πτολεμαΐδας και στο Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης 13/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων μελετών , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 15/2017 – Ψήφιση πιστώσεων για την δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου περί υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2017, από τον Κ.Α 00.6463.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 14/2017- Ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση εξόδων επιδόσεων αγωγών από δικαστικούς επιμελητές και εξόδων εγγραφής στο Κτηματολογικό γραφείο Πτολεμαΐδας και στο Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο