Αρ. Απόφασης 141/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών.

Accessibility
Κλείσιμο