Αρ. Απόφασης 139/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 8/2016 Απόφασης της Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο