Αρ. Απόφασης 136/2016 – Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής καταγραφής , παρακολούθησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ

Accessibility
Κλείσιμο