Αρ. Απόφασης 135/2016 – ΄Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 222,20 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 39,60 € από τον Κ.Α.10.6422.0000 & 182,60 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο