Αρ. Απόφασης 134/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6494.0000 συνολικού ποσού 3.465,00 ευρώ και ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές.

Αρ. Απόφασης 133/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 17/9 μέχρι και 21/9/2016 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016 στην Πτολεμαΐδα.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 135/2016 – ΄Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 222,20 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 39,60 € από τον Κ.Α.10.6422.0000 & 182,60 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 134/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6494.0000 συνολικού ποσού 3.465,00 ευρώ και ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές.

Accessibility
Κλείσιμο