Αρ. Απόφασης 133/2017 – Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Αναβάθμιση και διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 46/2009

Accessibility
Κλείσιμο