Αρ. Απόφασης 132/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 »

Αρ. Απόφασης 131/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας
September 21, 2016
Αρ. Απόφασης 133/2016 – Ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων περιπτέρων
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 132/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 »

Accessibility
Κλείσιμο