Αρ. Απόφασης 131/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 40/2015

Accessibility
Κλείσιμο