Αρ. Απόφασης 131/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο