Αρ. Απόφασης 130/2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας απαιτούμενων αναλωσίμων ειδών γραφικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ

Accessibility
Κλείσιμο