Αρ. Απόφασης 128/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την επιστολή της κας Παλκοπούλου Βασιλικής για μείωση των οφειλομένων του διαμερίσματος του 3ου ορόφου της οικοδομής επί της οδού Ολύμπου αρ.30 στην Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου.

Αρ. Απόφασης 127/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 129/2016 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως οικ.έτους 2015 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής έκθεσης.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 128/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την επιστολή της κας Παλκοπούλου Βασιλικής για μείωση των οφειλομένων του διαμερίσματος του 3ου ορόφου της οικοδομής επί της οδού Ολύμπου αρ.30 στην Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου.

Accessibility
Κλείσιμο