Αρ. Απόφασης 126/2016 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Αντικατάσταση Επικαιράμωσης & πλήρης Ανακαίνιση της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας”

Accessibility
Κλείσιμο