Αρ. Απόφασης 120/2016 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016 προς ενίσχυση κωδικών έργων λόγω αύξησης του ΦΠΑ.

Accessibility
Κλείσιμο