Αρ. Απόφασης 119/2017 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΚ Ερμακιάς » που εκπονήθηκε από τους μελετητές « Σύμπραξη « Σπυρίδης Α- Κουτάλου Β ΟΕ ΥΕΤΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο