Αρ. Απόφασης 119/2016 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών βάσει των Κανονισμών της Ε.Ε. 543/11, 1031/14 και 1369/15, τα οποία μπορεί ο Δήμος να οδηγήσει σε μεταποίηση (χυμοποίηση) και την παροχή τυποποιημένου φυσικού χυμού σε δικαιούχους

Αρ. Απόφασης 118/2016- Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για τις κατεδαφίσεις των κτιρίων της ΔΕΗ και διεκδίκηση δημιουργίας Βιομηχανικού πάρκου
September 21, 2016
Αρ. Απόφασης 120/2016 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016 προς ενίσχυση κωδικών έργων λόγω αύξησης του ΦΠΑ.
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 119/2016 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών βάσει των Κανονισμών της Ε.Ε. 543/11, 1031/14 και 1369/15, τα οποία μπορεί ο Δήμος να οδηγήσει σε μεταποίηση (χυμοποίηση) και την παροχή τυποποιημένου φυσικού χυμού σε δικαιούχους

Accessibility
Κλείσιμο