Αρ. Απόφασης 119/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια « Αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠΔΔ», ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Accessibility
Κλείσιμο