Αρ. Απόφασης 118/2016- Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για τις κατεδαφίσεις των κτιρίων της ΔΕΗ και διεκδίκηση δημιουργίας Βιομηχανικού πάρκου

Accessibility
Κλείσιμο