Αρ. Απόφασης 116/2017 – Ανακατανομή χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Αρ. Απόφασης 115/2017 – Ανακατανομή ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
May 18, 2017
Αρ. Απόφασης 118/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 116/2017 – Ανακατανομή χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Accessibility
Κλείσιμο