Αρ. Απόφασης 114/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης 113/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 115/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 5/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης .
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 114/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο