Αρ. Απόφασης 11/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 233.958,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0106 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της Δ.Ε.Μουρικιου ( 1ο Εξαθεσιο ολοημερο)»αριθμ μελ 4/2015, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου.

Αρ. Απόφασης 10/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.240.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7323.0063 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Δ. Αγίου Χριστοφορου – Σπηλιάς Β ’Φάση» ΕΑΠ, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου
March 30, 2017
Αρ. Απόφασης 25/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 14.708,34 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0132 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας» (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 11/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 233.958,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0106 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της Δ.Ε.Μουρικιου ( 1ο Εξαθεσιο ολοημερο)»αριθμ μελ 4/2015, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου.

Accessibility
Κλείσιμο