Αρ. Απόφασης 111/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας »

Accessibility
Κλείσιμο