Αρ. Απόφασης 110/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο