Αρ. Απόφασης 107/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ( ΔΕΥΑΕ )

Accessibility
Κλείσιμο